Navodila za postavitev cepljenih betonskih škarpnikov

Cepljeni betonski škarpniki so izdelki iz linije cepljenih izdelkov, ki so namenjeni tako za suho montažni sistem (betonska zložba) kot tudi za lepljenje z zmrzlinsko odpornim lepilom.

Priprava temelja
Širina izkopa naj bo cca. 50 cm, globina pa pod zmrzlinsko cono, običajno je to 80 cm. V tako izkopan jarek nasujemo z zmrzlinsko odporen material (gramoz stena od 0-32), v debelini 50-55 cm in ga utrdimo. Na nasutje naredimo betonsko posteljico iz zemeljsko vlažnega betona, trdnostni razred C 12/15 v debelini 20-25 cm.

Priprava/cepljenje škarpnikov
Element s spodnjim sredinskim utorom položimo na železni kotni profil. V zgornji sredinski utor po celotni dolžini namestimo ploščato železo in s kladivom udarimo po ploščatem železu, da sestavljen element poči.

Postavljanje škarpnikov
Prvo vrsto škarpnikov postavljamo v še vlažen beton (škarpnik potopimo v beton cca. 2 cm). Predlagamo razmik med škarpniki cca. 5 mm, po želji lahko tudi več. Zadnjo stran škarpnikov zasujemo z gramozom, da omogočimo prehod vode. Po dolžini zamikamo škarpnik do polovice. Naslednjo vrsto zamikamo po širini škarpnika glede na naklon, ki ga želimo. Zasipavanje sledi na enak način kot v prvi vrsti. To ponavljamo do želene višine.

Okvirne višine škarp pri naklonu 90° so:

  • 90 cm (7 vrst; pri vertikalnem zlaganju),
  • 125 cm (10 vrst; pri zlaganju v naklonu 71°).

Predlagane višine temeljijo na predpostavki, da je za konstrukcijo raščen in vodoprepusten teren, ki ne predvideva nobenih prometnih obremenitev nad škarpo (upoštevana obremenitev je 1 kN/m). Predlagamo izvedbo statičnega izračuna.

ZADNJE NOVICE
SLEDITE NAM