Search
Close this search box.

Navodila za postavitev betonskih škarpnikov Formatura

Betonski škarpniki Formatura so izdelki iz linije cepljenih izdelkov, ki so namenjeni tako za suho montažni sistem (betonska zložba) kot tudi za lepljenje z zmrzlinsko odpornim lepilom.

Priprava temelja
Širina izkopa naj bo cca. 50 cm, globina pa pod zmrzlinsko cono, običajno je to 80 cm. V tako izkopan jarek nasujemo z zmrzlinsko odporen material (gramoz stena od 0-32), v debelini 50-55 cm in ga utrdimo. Na nasutje naredimo betonsko posteljico iz zemeljsko vlažnega betona, trdnostni razred C 12/15 v debelini 20-25 cm.

Postavljanje škarpnikov
Prvo vrsto škarpnikov postavljamo v še vlažen beton (škarpnik potopimo v beton cca. 2 cm). Razmik med škarpniki naj bo cca. 5 mm. Do polovice jih zasujemo s peskom, drugo polovico pa z zemljo, pomešano s šoto (ilovnata zemlja ni primerna za vgrajevanje, ker lahko pride do zastoja vode v konstrukciji). Zadnjo stran škarpnikov zasujemo z gramozom, da omogočimo prehod vode. Naslednjo vrsto pričnemo iz druge strani. Po dolžini zamikamo škarpnik do polovice. Naslednjo vrsto zamikamo po širini škarpnika glede na naklon, ki ga želimo. Zasipavanje sledi na enak način kot v prvi vrsti. To ponavljamo do želene višine. Za izravnavo višinskih odstopanj lahko točkovno uporabimo lepilo.

Okvirne višine škarp so:
• do 2,4 m pri 30° naklonu (12 vrst)
• do 1,8 m pri 20° naklonu (9 vrst)
• do 1,2 m pri 10° naklonu. (6 vrst)

Predlagane višine temeljijo na predpostavki, da je za konstrukcijo raščen in vodoprepusten teren, ki ne predvideva nobenih prometnih obremenitev nad škarpo (upoštevana obremenitev je 1 kN/m). Predlagamo, da se izvede statični izračun.

Po zaključenem postavljanju izvedemo še zasaditev z rastlinjem.

ZADNJE NOVICE

Obvestilo!

O B V E S T I L O ! V naš kolektiv vabimo nove sodelavce in sicer so prosta naslednja delovna mesta: Železokrivec, Vzdrževalec

Preberi več »
SLEDITE NAM