Search
Close this search box.

O podjetju

KOGRAD IGEM D.O.O.

Proizvodnja gradbenih materialov

Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija

Matična št: 1412060
ID za DDV: SI16703979

Na trgu nastopamo kot največje koroško gradbeno podjetje, ki proizvaja izdelke za urejanje okolja in najzahtevnejše specialne izdelke iz litih betonov za uporabo v industriji in gradbeništvu. V prodajalni je kupcem na voljo celovita ponudba lastnih izdelkov in materialov za gradbeništvo. Z lastnimi izdelki vstopamo tudi na tuje trge, kjer vsako leto širimo naše poslovanje. Politika podjetja služi kot vsakodnevno vodilo pri poslovnih aktivnostih.

Politika podjetja temelji na politiki kakovosti in ravnanju z okoljem, ki vključuje nenehno izboljševanje sistema vodenja, obvladovanje tveganja in vlaganje v zaposlene.

Cilji politike podjetja
 1. Izvrstna kakovost na vseh področjih poslovanja
 2. Zadovoljstvo kupcev
 3. Okoljsko odgovorno delovanje in izpolnjevanje zakonskih zahtev
 4. Nenehno izboljševanje, razvijanje novih postopkov dela, proizvodov in storitev
Vizija podjetja

Utrjujemo položaj največjega gradbenega podjetja na Koroškem. Kupcem ponujamo posamezne storitve ter kompleksne in zahtevne rešitve večjih projektov. Smo strokovni in usmerjeni v prihodnost, sodobna tehnična in tehnološka podpora pa nam omogoča izvajanje najzahtevnejših gradbenih storitev. Vodstvo podjetja skrbi za osebno prizadevnost zaposlenih k stalnim izboljšavam kakovosti storitev in proizvodov.

Smotri podjetja

Kot najbolj dolgoročna in trajna usmeritev podjetja KOGRAD IGEM d.o.o. so smotri, ki smo jih sprejeli vsi zaposleni:

 • zagotovitev zadovoljstva kupcev, upoštevanje ter implementiranje njihovih predlogov
 • produktivnost in skrb za kakovost proizvodov in storitev
 • zagotovitev pravočasnih, gospodarnih in zanesljivih storitev ter obvladovanje tveganj
 • zanesljiva delovna mesta, varnost in zdravje zaposlenih
 • kompetentnost kadrov – skrb za izobraževanje in osebnostni razvoj zaposlenih in pogodbenih izvajalcev
 • poštenje in odnos med zaposlenimi
 • doseganje kakovosti na vseh področjih delovanja
 • izpolnjevanje zakonskih zahtev ravnanja z okoljem
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest