Search
Close this search box.

Laboratorij

Eden glavnih ciljev in smotrov podjetja je doseganje kakovosti na vseh področjih poslovanja. Nenehno sledimo zahtevam in predpisom zakonodaje in stroke. Za izdelke imamo pridobljene certifikate in, kjer je potrebno, slovenska tehnična soglasja.

Laboratorij podjetja Kograd IGEM d.o.o. je opremljen s sodobno preskusno opremo, s katero izvajamo tekočo kontrolo vhodnih materialov, betona in izdelkov, le-to pa nam omogoča vzdrževati visok nivo kvalitete storitev.

Pri kontroli proizvodnje in potrjevanju skladnosti se opiramo na naslednje standarde:

 • SIST EN 206 in SIST 1026: betoni
 • SIST EN 12620: agregati za beton
 • SIST EN 771-3: zidaki
 • SIST EN 1338: tlakovci
 • SIST EN 1339: plošče
 • SIST EN 1340: robniki
 • SIST EN 13369: montažni betonski izdelki (SIST EN 13225, SIST EN 13747, SIST EN 14991)
 • SIST EN 1916: betonske cevi
 • SIST EN 1917: betonski jaški
 • STS za izdelke, kjer standardi niso na voljo

Kvaliteto surovin in proizvodnje preverjamo v lastnem gradbenem laboratoriju, ki je opremljen s sodobno preskusno opremo.


Storitve, ki jih nudi laboratorij podjetja Kograd IGEM d.o.o.:

Priprava izvedbene dokumentacije
 • projekt betona
 • posebni betoni – priprava recepture
Procesna kontrola kakovosti
 • preiskave svežega betona (določitev konsistence in v/c faktorja, vsebnost zraka, gostota in temperatura betona, odvzem in nega betonskih preizkušancev)
 • preiskave agregatov (določitev zrnavosti agregatov – metoda sejanja)
Končna kontrola
 • določitev gostote in tlačne trdnosti strjenega betona, poročilo o opravljenih preiskavah
 • določitev tlačne trdnosti strjenega betona s sklerometriranjem
 • priprava končne ocene vgrajenega betona
 • kontrola betonskih izdelkov (določitev dimenzij, tlačne, upogibne ali cepilne trdnosti ter vodovpojnosti)
 • svetovanje in podpora pri ostalih preiskavah betonov in izdelkov (PV, NOZT, OPZT, obrus, …)

Za več informacij se obrnite na:

Marjetka Bešvir Krivograd

Vodja kakovosti

Elektronska pošta: marjetka.besvir@igem.net

Telefon: +386 (0)2 87 10 856

GSM: +386 (0)31 618 192