Search
Close this search box.

Betonski jaški

Visoka stopnja kvalitete se pri betonskih in armiranobetonskih jaških dosega z različnimi izboljšavami, kot so debelejše stene, povečana vodotesnost, podaljšana življenjska doba. Jaški so izdelani po visokih standardih kvalitete, ki jih priporoča nemško združenje proizvajalcev betonskih in armiranobetonskih cevi »FBS«.

Betonski in armiranobetonski jaški so namenjeni za izgradnjo težnostnih kanalizacijskih sistemov.

Prednosti programa:

  • Hitro in enostavno polaganje zaradi vgrajenih tesnil
  • Visoka temenska nosilnost zaradi povečanja debelin sten
  • Gibljivi spoji
  • Velika transportna sposobnost cevovoda zaradi posebno gladke obdelave notranjih sten in muld
  • Enostavno vzdrževanje sistema betonskih kanalizacij
  • Možnost vgraditve spojnih elementov za različne materiale

Proizvajamo vodotesne betonske jaške po harmoniziranem standardu SIST EN 1917.

Lastnosti:

Vodotesni betonski jašek φ800 mm

(baze, nadviški, konusi, plošče)

Debelina stene baze je 150 mm, z možnostjo vgrajenega dna in priključevanja za različne vrste materialov (BC, PVC, PE, PP, itd) do Φ300. Z vmesnimi cevmi je povečanje višine možno po segmentih 100 mm.

Vodotesni betonski jašek φ1000 mm

(baze, nadviški, konusi, plošče)

Debelina stene baze je 165 oziroma 230 mm, z možnostjo vgrajenega dna in priključevanja za različne vrste materialov (BC, PVC, PE, PP, itd) do Φ600. Z vmesnimi cevmi je povečanje višine možno po segmentih 250 mm.

Vodotesni betonski jašek φ1500 mm

(baza, nadviški, plošče)

Debelina stene baze je 150 mm, z ravnim dnom in možnostjo priključevanja za različne vrste materialov (BC, PVC, PE, PP, itd) do Φ800. Z vmesnimi cevmi je povečanje višine možno po segmentih 100 mm.

Tangencialni betonski jaški

  • 800/1000 mm, svetle gradbene višine 1075 mm
  • 1000/1000 mm, s.g.v. 1310 mm
  • 1200/1000 mm, s.g.v. 1515 mm
  • 1400/1000 mm, s.g.v. 1715 mm
Tooltip content
CE
Tradicija in kakovost
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-pošta