Search
Close this search box.

Transportni betoni

Ponujamo širok spekter transportnih betonov, za katere imamo pridobljen certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje REG2-004-01-ZGPro1-2816. V primeru, da
potrebujete beton s posebnimi lastnostmi, vam lahko projektiramo novo recepturo.

Betoni za konstrukcije (transportni betoni) so izdelani skladno z veljavnim standardom SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016. Vsi materiali, ki jih uporabljamo pri proizvodnji betonov so certificirani. Redna kontrola izdelkov se izvaja interno (lasten laboratorij podjetja) in eksterno (neodvisne inštitucije).

Ponujamo več vrst betonov, zemeljsko-vlažne (podložne) betone, črpne betone različnih tlačnih razredov in frakcij agregatov. Za bolj zahtevne objekte ali izpostavljene elemente je na voljo aeriran beton, odporen na zmrzovanje/tajanje, mikroarmiran beton (talne plošče), ekspanzijski beton za podlivanje različnih konstrukcijskih elementov in kemijsko odporen beton (agresivno kemično okolje).

Za objekte vam pripravimo Projekt betona, vzorčimo betonske preizkušance, opravimo preiskave svežega in strjenega betona ter pripravimo Poročilo o preizkušanju oz. pridobimo Končno oceno (eksterna storitev). Več informacij je na voljo v laboratoriju podjetja, kjer vam izdajo tudi Izjavo o lastnostih.

Za več informacij se obrnite na:

Oskar Zorman

Transportni betoni, vodja PP

Elektronska pošta: oskar.zorman@igem.net

Telefon: +386 (0)287 10 868

GSM: +386 (0)31 358 489