Search
Close this search box.

Navodilo za zidanje z betonskimi zidaki

Zidaki so proizvedeni skladno s standardom za betonske zidake SIST EN 771-3. Za zidake Kograd IGEM veljajo enaka pravila zidanja, kot za ostale betonske zidake.

Temeljenje:
Za temelj izkopljemo pribl. 50 cm širok jarek. Globina jarka je pogojena z zmrzlinsko cono, pod katero moramo nasuti zmrzlinsko odporen material. Praviloma je to 80 cm. Zmrzlinsko odporen material nasujemo po plasteh pribl. 20 cm, z utrjevanjem. Praviloma zadostuje višina temelja 50 cm, za zahtevnejše konstrukcije pa naj to določi projektant. Priporočamo, da se temelj armira vsaj s 4 armaturnimi palicami fi 12, streme fi 8 na 25 cm.
Beton temelja naj bo kvalitete vsaj C 16/20 (tlačna trdnost).
V temelj vstavimo sidra na razmiku odprtin na zidaku (vsaj eno sidro na odprtino), v področju stebra pa dvojno sidro v razmiku 20 cm. Sidro naj bo vsaj 38 cm iz temelja, da objame 2 zidaka.

Zidanje:
Za zidanje se smejo uporabljati malte, ki so pripravljene skladno s standardom SIST EN 998-1 in betoni skladni s standardom SIST EN 206 (nacionalni dodatek SIST 1026). Malte morajo ustrezati trdnostnemu razredu M10 po EC-6. Gradbeno lepilo mora biti zmrzlinsko odporno. Za zmanjšanje izcvetanja priporočamo lepilo na osnovi tras cementa. Za tesnitev konstrukcije pod kapo je potrebno izvesti nanos tesnilne mase. Priporočamo uporabo vodonepropustne cementne mase.

Pred pričetkom del preverite ali so dobavljeni ustrezni izdelki brez morebitnih vidnih napak. Da se izognemo barvnim in strukturnim odstopanjem jemljemo izdelke iz več palet hkrati.
Pri zidanju je potrebno na temelj nanesti izravnalni sloj malte oz. finega betona, debeline do 1 cm. Za zagotovitev horizontalnosti zidane konstrukcije je potrebno izravnavati vsako vrsto zidakov posebej. Stebre in ograje višje od 70 cm vertikalno armiramo po celotni višini do nivoja 3 cm pod zgornjim robom konstrukcije. Za vsako nosilno konstrukcijo naj projektant izvede statično analizo in določi armiranje. Upoštevajte preklopno dolžino!

Betoniranje odprtin zidaka je potrebno izvesti skladno s smernicami (EC-6) in z ustreznim betonom, kajti le to bo zagotovilo trajno kvaliteto zidu. Pri zalivanju je pomembna tudi zagotovitev sprijemanja betona s steno zidaka, zato moramo pred zalivanjem zidak namočiti z notranje strani.

Da zagotovimo kvalitetno zalitje odprtin moramo uporabiti beton konsistence S1- S2. Priporočamo zalivni beton kvalitete C 25/30, z dodatkom hidrofoba.
Zasute zidove in ograje moramo ustrezno hidroizolirati, da preprečimo poškodbe, ki bi lahko nastale z vdorom vode v konstrukcijo, in zmanjšamo možnost izcvetanja. Priporočamo vertikalno in horizontalno hidroizolacijo (klasična hidroizolacija, gumbasta folija in ureditev drenaže).

Po zalitju zidakov namestimo pokrivne kape. Površino pripravimo (zagladimo) tako, da lahko nanesemo vodotesni tesnilni sloj (priporočamo uporabo vodotesne cementne mase kot npr. HIDROSTOP 94). Po izdelavi vodotesnega tesnilnega sloja (po maksimalno eni uri – na svežo tesnilno maso) nanesemo gradbeno lepilo (priporočamo uporabo lepila na osnovi tras cementa). Lepilo nanesemo na celotno površino zida in na pokrivne kape. Višek lepila na pokrivnih kapah odstranimo s keramičarskimi grabljicami. Pokrivne kape namestimo na zid v razmaku 3-5 mm (fuga). Fugo zapolnimo z elastično fugirno maso za zunanjo uporabo. V primerih, ko so temperature pod 5°C ali nad 30°C se zidanje odsvetuje. Svež zid je potrebno ustrezno negovati in ščititi. Vsaka dodatna konstrukcija (ograja), ki se vpenja v zid mora biti ustrezno sidrana v zalivni beton!

Informativna poraba zalivnega betona
enostransko cepljeni zidaki: 0,105 m3/m2
dvostransko cepljeni zidaki Futura X: 0,057 m3/m2
zidaki Futura Trend: 0,063 m3/m2

Namen uporabe
Betonski zidaki se uporabljajo za različne namene. Kot proizvajalec zidakov Futura-X in Futura Trend opozarjamo, da sta omenjena proizvoda ograjna elementa in nista primerna za izgradnjo opornega zidu (enostransko zasipanje ni predvideno).

Prostostoječ okrasni zid Izvedba mogoča s sistemi CEPLJEN ZIDAK, FUTURA-X in FUTURA TREND

Prostostoječ okrasni zid
Izvedba mogoča s sistemi CEPLJEN ZIDAK,
FUTURA-X in FUTURA TREND

Okrasni zid z zaledno zemljino Izvedba možna izključno s sistemom CEPLJEN ZIDAK

Okrasni zid z zaledno zemljino
Izvedba možna izključno s sistemom
CEPLJEN ZIDAK

 

ZADNJE NOVICE

Obvestilo!

O B V E S T I L O ! V naš kolektiv vabimo nove sodelavce in sicer so prosta naslednja delovna mesta: Železokrivec, Vzdrževalec

Preberi več »
SLEDITE NAM