Search
Close this search box.

Tehnično poročilo – kabelski jašek

AB KABELSKI JAŠEK ZA RAZVOD SN in NN KABLOV

Jašek sestavlja šest osnovnih elementov:

 1. AB talna plošča
 2. AB element za razvod NN in SN kablov (h=1,00 m)
 3. AB element za nad nadvišanje I (h=0,50 m)
 4. AB element za nad nadvišanje II (h=0,25 m)
 5. AB plošča jaška
 6. AB okvir z LTŽ pokrovom (15t – zelenica, 25t – pločnik)
 7. AB plošča jaška z LTŽ pokrovom (40t – cestišče)
  • monolit izvedba
  • vgradnja LTŽ pokrova na licu mestu

 

Sidra (zanka) za dvig elementa iz kalupa ter montažo elementov na lokaciji izvajanja so krivljena iz rebraste armature RA Ø 14 mm. Sidro služi tudi kot nastavek za pozicioniranje naleganja med posameznimi elementi ter preprečuje horizontalne premike med posameznimi elementi pod pritiski zemljine.

Na osnovi operativnih izkušenj Elektrodistribucijskih podjetij Slovenije smo razvili tri dimenzijsko različne tipe prefabriciranih AB kabelskih jaškov za razvod srednje napetostnih in nizko napetostnih kablov za nepovozne in povozne površine (monolit izvedba):

 1. TIP A 1,20 * 1,20 * 2,00 m
 2. TIP B 1,60 * 1,60 * 2,00 m
 3. TIP C 2,00 * 2,00 * 2,00 m

 

Prednosti vgradnje:

 • možna izbira več dimenzij jaškov (TIP A, TIP B, TIP C)
 • možnost sestavljanja modulov jaška in prilagajanja višine vlečenja kablov načinu vgradnje (ročno in strojno vlečenje SN in NN kablov).
 • možnost dvigovanja vrhnje plošče jaška med kasnejšimi servisi kablov
 • možnost sestavljanja modulov jaška v nadstandardne dimenzije (sestavljanje modulov jaška prilagojeno glede na teren vgradnje)
 • majhna skupna teža jaška v primerjavi s klasičnimi jaški
 • možna dobava in vgradnja direktno na teren trase kablovoda
 • razvodni element omogoča vgradnjo max.18 cevne kanalizacije ø160 mm
 • neobvezna vgradnja podložnega betona, razen na povoznih površinah
 • talna plošča zaradi boljšega oprijema med podlago in delovnimi čevlji metličena
 • elementi jaška oštevilčeni od spodaj navzgor kot poteka zaporedje montaže (elemente vgrajujemo po točno določenem vrstnem redu)
 • pri vgradnji v cestišče omogoča takojšno povoznost
 • primerni za ročno kot prav tako strojno polaganje kablov
 • celoten jašek je zgrajen z ekološko prijaznimi materiali
 • skupni čas montaže jaška v gradbeno jamo cca. 30 minut

 

Debelina sten jaška, talne plošče in plošče jaška je definirana po statičnem izračunu (gradbene konstrukcije) Bau-Ing št.projekta 06/09-K.

Na osnovi Zahteve za podelitev patenta je bilo v septembru 2009 Pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdano priznanje patenta z nazivom »Prefabriciran betonski elektroinštalacijski jašek«. Izdelek izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 88. člena zakona, zato je Urad v postopku podelitve patenta na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona ugotovil, da se objavijo podatki iz patentne prijave.

Pri projektiranju upoštevane:

– Tehnične smernice za projektiranje in izvedbo ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA TS 64;017-375; julij 2005.
– Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS 110/02, dec. 2002)
– Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Ur.l. RS št. 52/2000, 110/2002)

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ZADNJE NOVICE

Obvestilo!

O B V E S T I L O ! V naš kolektiv vabimo nove sodelavce in sicer so prosta naslednja delovna mesta: Železokrivec, Vzdrževalec

Preberi več »
SLEDITE NAM