Armiranobetonski prednapeti T nosilci

Pričeli smo z izvedbo projekta Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu za operacijo zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave. V prvi fazi se na skladišču proizvodnje Kograd IGEM izvedejo armiranobetonski prednapeti T nosilci, oziroma prekladna konstrukcija mostu. V opažu PERI se izdela element, ki se ga nato dvigne iz opaža in prednapne.

ZADNJE NOVICE
SLEDITE NAM