Maloprodaja:

Navodila

Navodilo za zidanje z betonskimi zidaki

Zidaki so proizvedeni skladno s standardom za betonske zidake SIST EN 771-3. Za cepljene zidake Kograd IGEM veljajo enaka pravila zidanja, kot za ostale betonske zidake.

Temeljenje:

Za temelj izkopljemo pribl. 50 cm širok jarek. Globina jarka je pogojena z zmrzlinsko cono, pod katero moramo nasuti zmrzlinsko odporen material. Praviloma je to 80 cm. Zmrzlinsko odporen material nasujemo po plasteh pribl. 20 cm, z utrjevanjem. Praviloma zadostuje višina temelja 50 cm, za zahtevnejše konstrukcije pa naj to določi projektant. Priporočamo, da se temelj armira vsaj s 4 armaturnimi palicami fi 12, streme fi 8 na 25 cm.

Beton temelja naj bo kvalitete vsaj C 16/20 (tlačna trdnost).

V temelj vstavimo sidra na razmiku odprtin na zidaku (vsaj eno sidro na odprtino), v področju stebra pa dvojno sidro v razmiku 20 cm. Sidro naj bo vsaj 38 cm iz temelja, da objame 2 zidaka.

Zidanje:

Za zidanje se smejo uporabljati malte, ki so pripravljene skladno s standardom SIST EN 998-1 in betoni skladni s standardom SIST EN 206 (nacionalni dodatek SIST 1026). Malte morajo ustrezati trdnostnemu razredu M10 po EC-6. Gradbeno lepilo mora biti zmrzlinsko odporno. Za zmanjšanje izcvetanja priporočamo lepilo Nivedur TRAS. Za tesnitev konstrukcije pod kapo priporočamo nanos tesnilne mase. Tesnilna masa mora biti vodotesna, priporočamo uporabo vodotesne cementne mase Hidrozan.

Pred pričetkom del preverite ali so dobavljeni ustrezni izdelki brez morebitnih vidnih napak. Da se izognemo barvnim in strukturnim odstopanjem jemljemo izdelke iz več palet hkrati.
Pri zidanju priporočamo, da na temelj nanesete izravnalni sloj malte oz. finega betona, debeline do 1 cm.
Stebre in ograje višje od 70 cm je potrebno vertikalno armirati po celotni višini do nivoja 3 cm pod zgornjim robom konstrukcije. Za vsako nosilno konstrukcijo naj projektant izvede statično analizo in določi armiranje. Upoštevajte preklopno dolžino!

Betoniranje odprtin zidaka je potrebno izvesti skladno s smernicami (EC-6) in z ustreznim betonom, kajti le to bo zagotovilo trajno kvaliteto zidu. Pri zalivanju je pomembna tudi zagotovitev sprijemanja betona s steno zidaka, zato moramo pred zalivanjem zidak namočiti z notranje strani.

Da zagotovimo vgradljivost in popolno zalitje odprtin moramo uporabiti beton konsistence S1-S2. Priporočamo zalivni beton kvalitete C 25/30, hidrofobiran beton.

Oporne zidove in ograje moramo ustrezno hidroizolirati, da preprečimo poškodbe, ki bi lahko nastale z vdorom vode v konstrukcijo, in zmanjšamo možnost izcvetanja. Priporočamo vertikalno in horizontalno hidroizolacijo (gumbasta folija ali klasična hidroizolacija in ureditev drenaže).

Po zalitju zidakov namestimo pokrivne kape. Površino pripravimo (zagladimo) tako, da lahko nanesemo vodotesni tesnilni sloj (priporočamo uporabo HIDROZAN – vodotesne cementne mase). Po izdelavi vodotesnega tesnilnega sloja (po maksimalno eni uri – na svežo tesnilno maso) nanesemo gradbeno lepilo (priporočamo uporabo NIVEDUR TRAS lepila). Lepilo nanesemo na celotno površino zida in na pokrivne kape. Višek lepila na pokrivnih kapah odstranimo s keramičarskimi grabljicami. Pokrivne kape namestimo na zid v razmaku 3-5 mm (fuga). Fugo zapolnimo z elastično fugirno maso za zunanjo uporabo. V primerih, ko so temperature pod 5°C ali nad 30°C se zidanje odsvetuje.

Svež zid je potrebno ustrezno negovati in ščititi.

Vsaka konstrukcija, ki se vpenja v zid mora biti ustrezno sidrana v zalivni beton!

Informativna poraba zalivnega betona:

  • enostransko cepljeni zidaki: 0,105 m3/m2
  • dvostransko cepljeni zidaki Futura X: 0,057 m3/m2

 

POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO POMEMBNO

Pojav belih madežev

Pojav belih madežev, cvetenje betona ali soliter je naraven pojav, ki mu je ob določenih vremenskih vplivih izpostavljen zlasti mlad beton. Kakovost betonskih izdelkov ob cvetenju betona ni zmanjšana. Beli madeži bodo, če so izpostavljeni normalnim vremenskim vplivom, s časom izginili, praviloma eno do dve leti po nastanku. Opozarjamo, da cvetenje betona ni razlog za reklamacijo.

Odstopanje barvnih nians

Pri betonskih izdelkih, proizvedenih po istih postopkih, vendar v različnih časovnih obdobjih, lahko prihaja do barvnih odstopanj. Razlog za to je, da se pri proizvodnji betona uporabljajo naravni materiali, ki so različnih barvnih nians. Da se izognemo barvnim odstopanjem, vgrajujemo izdelke iz več palet hkrati. Opozarjamo, da manjša barvna odstopanja niso razlog za reklamacijo.

Poškodovani izdelki

Poškodovanih izdelkov ne vgrajujte, saj vam v tem primeru ne priznamo reklamacije. V primeru, da bomo ugotovili, da so bili izdelki poškodovani med izdelavo ali transportom, vam jih bomo zamenjali. Po vgradnji ne moremo upoštevati reklamacij, razen v primerih, ko gre za skrite napake!

Čiščenje in vzdrževanje

Betonske površine ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Čistimo jih s krtačo in vodo. Trdovratnejše madeže lahko očistimo s čistilnim sredstvom KOGRAD SPECIAL. Za zagotavljanje lažjega čiščenja in za večjo zaščito betona pa priporočamo uporabo impregnacijskega sredstva KOGRAD PERFEKT.

Reklamacije

Kupec – fizična oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po preteku dveh let od prevzema blaga s strani kupca. V tem primeru se reklamacijski zahtevek ne obravnava in se o razlogu pisno obvesti kupca.

Kupec – pravna oseba, lahko uveljavlja reklamacijo, če o napaki nemudoma obvesti prodajalca, ko odkrije napako, sicer izgubi pravico, ki mu pripada iz tega naslova. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.

Ob prijavi reklamacije je obvezno potrebno navesti št. računa ali dobavnice!