Maloprodaja:

Politika podjetja

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

KOGRAD IGEM d.o.o. je največje koroško gradbeno podjetje.

 

Podjetje nastopa na trgu kot proizvajalec izdelkov za urejanje okolja in izdelovalec najzahtevnejših specialnih izdelkov iz litih betonov za uporabo v industriji in gradbeništvu. Pomemben sestavni del podjetja je trgovina, ki s ponudbo lastnih izdelkov in celovito ponudbo materialov za gradbeništvo nastopa tako v Sloveniji kot v Evropi.

Politika podjetja temelji na politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki vključuje nenehno izboljševanje sistema vodenja.

 

Cilji politike kakovosti in ravnanja z okoljem

 • Izjemna kakovost je bistvena za naš uspeh.
 • Zadovoljstvo kupcev in končnih potrošnikov, dobaviteljev, lastnikov.
 • Okoljsko odgovorno delovanje in izpolnjevanje zakonskih zahtev.
 • Nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih postopkov dela in storitev.

 

Vizija podjetja

Vizija podjetja KOGRAD IGEM d.o.o. je usmerjena v timsko in celovito ponudbo tako posameznemu kupcu posamezne storitve, kakor tudi kupcem kompleksnih in zahtevnih vseobsežnih projektov. Visoka strokovna kompetentnost, znanje in izkušnje zaposlenih, usmerjenost v prihodnost, ter sodobna tehnična in tehnološka podpora nam omogočajo izvajanje najzahtevnejših gradbenih storitev.

 

Tudi v prihodnje bomo na Slovenskem trgu in na trgu sosednjih držav nastopali:

 

KOT INDUSTRIJA GRADBENIH ELEMENTOV IN MATERIALOV,

KI V SVOJI TRGOVINI NUDI VSE ZA GRADBENIŠTVO NA ENEM MESTU.

 

 

Vodstvo podjetja si prizadeva za pozitivni vpliv na kakovost storitev in proizvodov. Poskrbi za osebno prizadevnost zaposlenih za stalne izboljšave kakovosti, kakovosti storitev in proizvodov. Politika kakovosti in ravnanja z okoljem služi kot vsakodnevno vodilo pri poslovnih aktivnostih.

 

Smotri podjetja

Kot najbolj dolgoročna in trajna usmeritev KOGRAD IGEM d.o.o. so smotri, ki smo jih sprejeli vsi zaposleni:

 • načrtovati merljive cilje kot sestavni del gospodarskega načrta družbe,
 • preverjati in upoštevati mnenja koristnikov naših uslug,
 • zagotovitev pravočasnih, gospodarnih in zanesljivih storitev,
 • produktivnost in skrb za kakovost proizvodov in storitev,
 • zanesljiva delovna mesta, varnost in zdravje zaposlenih,
 • kompetentnost kadrov - skrb za izobraževanje in osebnostni razvoj zaposlenih, pogodbenih izvajalcev
 • poštenje in odnos med zaposlenimi,
 • kakovost in skrb za okolje.

Šentjanž, dne 01.02.2013
Direktor: Brane Poberžnik

Politika podjetja je javna.

Kontakt

KOGRAD IGEM d.o.o.
Proizvodnja gradbenih materialov
Selovec 83
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Telefon:
02/87 10 881 - tajništvo | komerciala
02/87 10 800 - tajništvo | uprava
02/87 10 840 (842, 843, 844) - trgovina

Telefaks:
(02) 87 85 115 tajništvo | komerciala
(02) 87 10 806 tajništvo | komerciala
(02) 87 85 318 tajništvo | uprava
(02) 87 10 846 trgovina

Elektronska pošta:
prodaja@igem.net

Internet:
www.igem.net

Lokacija:
Lokacija

Podatki o podjetju:
Matična št: 1412060
ID za DDV: SI16703979

 

O podjetju

KOGRAD IGEM d.o.o.
Proizvodnja gradbenih materialov
Selovec 83
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Politika podjetja

Lokacija

Kontakt

Telefon:
02/87 10 881 - tajništvo | komerciala
02/87 10 800 - tajništvo | uprava
02/87 10 840 (842, 843, 844) - trgovina

Telefaks:
(02) 87 85 115 tajništvo | komerciala
(02) 87 10 806 tajništvo | komerciala
(02) 87 85 318 tajništvo | uprava
(02) 87 10 846 trgovina

Elektronska pošta:
prodaja@igem.net